Bronnen

Internetbronnen:

  • In de Christelijke Encyclopedie (2005) worden diverse korte, heldere omschrijving gegeven van denkers die – expliciet of impliciet – een belangrijke plaats innemen in het beschouwelijke werk van Scholten. Hun invloed is niet steeds rechtstreeks af te lezen uit het aantal malen dat naar hen verwezen wordt. Zo zijn te noemen: Søren Kierkegaard, Martin Buber, Karl Jaspers, Emil Brunner, Karl Barth, J.H. Gunning, P.D. Chantepie de la Saussaye, Oepke Noordmans en Philip Kohnstamm. Relevante lemma’s zijn ook: personalisme, existentialisme, dialectische theologie, ethische theologie en Doorbraak.
  • In het Nationaal Archief te Den Haag is de Collectie prof. mr. P. Scholten opgenomen. De collectie bevat diverse collegedictaten, stukken betreffende zijn laatste onvoltooide boek (zoals kladaantekeningen en manuscripten), stukken betreffende de oprichting van de Rechts Hoogeschool te Batavia en stukken betreffende zijn overlijden.

Blogs:

Advertenties