Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie

Nieuwe publicatie

Timo Slootweg, Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht, Apeldoorn/Antwerpen: Garant 2016. (Omslag, Inhoudsopgave, Voorwoord)

Voor het tijdschrift Mr werd Slootweg geïnterviewd over zijn boek en over de rechtstheologische beweging in Nederland. (Mr 1/2 – 2016)

Advertenties

Welkom

“A little taste of philosophy perhaps moves one to atheism, but more of it leads back to religion.” (Francis Bacon)

Hartelijk welkom op de website van het Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie (PSG). Het Genootschap wil bijdragen aan de bevordering, de verdieping en verspreiding van het inzicht in het bredere verband van geloof en rechtsgeleerdheid. Dat beogen we allereerst te doen door bekendheid te geven aan de rechtsfilosofische en rechtstheologische opvattingen van Paul Scholten en geestverwante anderen. Ook vragen we daarbij aandacht voor de doorwerking van het christelijk personalisme in het recht. In de tweede plaatst beijveren we ons voor de ontwikkeling van het vakgebied ‘rechtstheologie’.

Wat is rechtstheologie? De Duitse rechtshistoricus en theoloog Erik Wolf brengt het in verband met het ‘recht van de naaste’. Hij heeft het aldus verwoord:

“Das Postulat einer Rechtstheologie geht aus dem religiös unmittelbar existierenden Dasein notwendig hervor. Religiös unmittelbar ist das Dasein vor Gott. Insofern er vor Gott ist, steht es zu jedem Andern im Verhältnis des Nächsten. Recht eines menschlichen Daseins, das im Gottesverhältnis lebt uns aus ihm verstanden wird, ist ‘Recht des Nächsten’. Damit wird nicht ein allgemeiner Begriff von Recht auf einen besonderen Begriff vom Menschen als Nächster angewendet, vielmehr ausgesagt, daß Recht überhaupt nur im Verhältnis des Nächstenschaft wirklich begegnet, allein hier gefunden werden kann. So wird erst entdeckt, was Recht eigentlich ist. Das religiös-existentielle Sein von Recht geht nicht nur dem natürlichen-geschichtlichen voraus, es besitzt auch ein materiales Apriori vor dem vernünftig-idealistisch oder ontisch-existentialistisch gedeuteten Recht-sein. Sonst wäre es nicht unbedingt, nicht unmittelbar, nicht ‘absolut’ – eben das aber heißt: religiöses Recht-sein.”

[Erik Wolf, ‘Zur rechtstheologischen Dialektik von Recht und Liebe’, in: Rechtstheologische Studien, Frankfurt am Main:Vittorio Klostermann 1972, 115.]

Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd contact op te nemen met Timo Slootweg of Bas Hengstmengel